Nine Alpha Việt Nam có những chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực đào tạo, tư vấn về Quản lý dự án, Quản lý chương trình, Cải tiến các quy trình của doanh nghiệp, đào tạo Năng lực quản lý lãnh đạo và nhóm kỹ năng mềm giúp nâng cao hiệu quả cá nhân. Chúng tôi cam kết cung cấp cho Khách hàng các giải pháp thiết thực và đồng hành cùng Khách hàng trong suốt quá trình phát triển để gặt hái thành công.

Consulting-and-Coaching
Cải tiến Quy trình

Chúng tôi cung cấp các khóa đào tạo về cải tiến quy trình của doanh nghiệp giúp doanh nghiệp đạt được các mục tiêu kinh doanh, phát triển thị phần và tiết kiệm chi phí. Các khoá học được thiết kế mang tính thực tiễn cao, kết hợp học lý thuyết và thực hành tại lớp...

Xem thêm
Quản lý dự án chuyên nghiệp

Khóa đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp giúp các giám đốc dự án hoàn thiện năng lực quản lý, đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ, chi phí triển khai trong ngân sách dự trù và đạt được các mục tiêu ban đầu đã đưa ra...

Xem thêm
Kỹ năng quản lý và lãnh đạo

Khóa đào tạo về kỹ năng quản lý và lãnh đạo sẽ giúp bạn tự tin sẵn sàng đối mặt với những thách thức của thế giới đang thay đổi từng ngày...

Xem thêm
Kỹ năng mềm nâng cao hiệu quả cá nhân

Các khóa học kỹ năng mềm nâng cao hiệu quả cá nhân cung cấp cho bạn các công cụ thiết yếu để hoàn thiện các năng lực cần thiết nhằm đạt được kết quả tích cực trong công việc...

Xem thêm