LSSYB_banner-update1-03-03-03

Khóa Lean Six Sigma Đai vàng là khóa học cơ bản trong hệ thống Lean Six Sigma cung cấp cho Học viên hiểu biết về Six Sigma và phương pháp Lean, đặc biệt đi sâu vào việc giới thiệu và sử dụng các công cụ cải tiến quy trình áp dụng trong các dự án Lean Six Sigma.

Khóa học là nền tảng cho học viên trở thành Chuyên gia Cải tiến quy trình tạo tiền đề để tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu ở các cấp độ cao hơn.

1. NỘI DUNG ĐÀO TẠO

GIới thiệu chung về Lean Six Sigma

Chi tiết

 • Lịch sử của Chất lượng và các triết lý chất lượng
 • Lean Six Sigma là gì?
 • Lịch sử và ứng dụng Lean Six Sigma: Lịch sử, Ứng dụng, Các cấp độ, Vai trò và năng lực của chuyên gia Lean Six Sigma Đai vàng
 • Các phương pháp quản lý chất lượng và cải tiến quy trình khác
 • Quản lý theo quy trình: Quy trình là gì? Các cấu phần của quy trình? Dữ liệu của quy trình

Lean căn bản

Chi tiết

 • Nguyên lý Lean: Các loại lãng phí
 • Công cụ Lean: Các lãng phí cơ bản, Value Added (VA), Non-value Added (NVA), Jidoka, Just-in-Time, Work Cell, 5S, Visual Management, Standardized Work, Takt Time, Cycle Time, Lead Time, WIP Time, Kaizen, Problem Solving Tool – 8D

Six Sigma căn bản (Lý thuyết và Thực hành với Excel và Minitab)

Chi tiết

 • Giai đoạn Xác định (Define): Pareto, QFD Introduction
 • Giai đoạn Đo lường (Measure): Normal Distribution, Capacity of Process, Cp and Cpk
 • Giai đoạn Phân tích (Analyze): Regression model: Simple, ANOVA one way
 • Giai đoạn Cải tiến (Improve): Fish bone, Five whys, Histogram
 • Giai đoạn Kiểm soát (Control): Xbar Chart, I-MR Chart
 • Tổng kết khóa học
 • Q&A

2. ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG NHẬN

2.1. Yêu cầu để cấp Chứng nhận hoàn thành khóa học:

Hoàn thành tối thiểu 80% bài kiểm tra cuối khóa

2.2. Yêu cầu để cấp Chứng nhận Lean Six Sigma Đai vàng:

1. Có chứng nhận hoàn thành khóa học Lean Six Sigma Đai vàng
2. Thực hiện thành công 1 dự án cấp độ đai vàng mang lại lợi ích tài chính/tiết kiệm tối thiểu 50.000 USD (lợi ích được kiểm tra và xác nhận bởi đơn vị có thẩm quyền tại doanh nghiệp)

3. LỊCH ĐÀO TẠO CHI TIẾT

Thời gian: 09/05/2019 – 12/05/2019 (04 ngày)
Lịch học: 08h30 – 17h30 thứ 5, thứ 6, thứ 7, Chủ nhật
Địa điểm đào tạo: Y-Nest, Tầng 4 Trung tâm thương mại V+, 505 Minh Khai, Hà Nội

4. GIẢNG VIÊN

MBB Kieu Van Ton

MBB. Kiều Văn Tôn

- Trưởng môn Đai đen Lean Six Sigma (Lean Six Sigma Master Black Belt)
- Chuyên gia đánh giá trưởng hệ thống ISO 9001:2008
- Chuyên gia đánh giá hệ thống OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004, ISO 51000:2011, TAPA
- Hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn, đào tạo về Lean Six Sigma, TQM, ISO 9001, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 và ISO 50001:2011
- Gần 30 năm kinh nghiệm là Giám đốc điều hành tại các doanh nghiệp lớn như Clever Mind Corporation, Weather Safe Window Company, Quoc Nam Manufacturing Motorcycle Spare parts...

5. HỌC PHÍ

7.500.000 VND/học viên

(Học phí đã bao gồm teabreak và tài liệu đào tạo)

Chương trình ưu đãi: 

Giảm 20% học phí cho các học viên đăng ký trước ngày 20/04/2019