lean-six-sigma-yellow-belt

Khóa “Lean Six Sigma Đai vàng” tháng 05/2019

Giảng viên: MBB. Kiều Văn Tôn

Thời gian: 09/05/2019 - 12/05/2019

Địa điểm: Y-Nest, Tầng 4 Trung tâm thương mại V+, 505 Minh Khai, Ha Bà Trưng, Hà Nội

lean-six-sigma-green-belt

Khóa “Lean Six Sigma Đai xanh” tháng 02/2019

Giảng viên: MBB. Kiều Văn Tôn

Thời gian: 28/02/2019 - 10/03/2019

Địa điểm: Y-Nest, Tầng 4 Trung tâm thương mại V+, 505 Minh Khai, Ha Bà Trưng, Hà Nội

lean-six-sigma-green-belt

Khóa “Lean Six Sigma Đai xanh” tháng 10/2018

Giảng viên: MBB. Kiều Văn Tôn

Thời gian: 19/10/2018 - 02/11/2018

Địa điểm: Y-Nest, Tầng 4 Trung tâm thương mại V+, 505 Minh Khai, Ha Bà Trưng, Hà Nội