Đào tạo trên lớp

Khoá học Quản trị dự án chuyên nghiệp được thiết kế theo chuẩn quốc tế PMI, các kiến thức nền tảng, trọng yếu sẽ được truyền tải đầy đủ cho các học viên trong quá trình học. Ngoài ra để đảm bảo cung cấp khoá học mang tính thực tiễn cao, phần thực hành và chia sẻ kinh nghiệm từ các chuyên gia sẽ được điều chỉnh theo lĩnh vực, môi trường làm việc thực tế của học viên.

Nội dung đào tạo cơ bản:
 1. Các khái niệm về Quản lý dự án
 2. Ảnh hưởng của tổ chức
 3. Năm nhóm quy trình Quản lý dự án
 4. Quản lý tích hợp
 5. Quản lý phạm vi dự án
 6. Quản lý thời gian
 7. Quản lý chi phí
 8. Quản lý chất lượng
 9. Quản lý nguồn ngân lực
 10. Quản lý trao đổi thông tin dự án
 11. Quản lý rủi ro dự án
 12. Quản lý mua sắm trong dự án
 13. Quản lý các bên liên quan trong dự án
Quy trình đào tạo:

Khóa Kỹ Năng QLDA Chuyên Nghiệp (PMP) – Chuẩn Quốc Tế PMI (Viện QLDA Hoa Kỳ) kéo dài 36 giờ. Kết thúc khóa học Nine Alpha Việt Nam cấp chứng nhận học viên hoàn thành khóa học Kỹ năng Quản lý dự án Chuyên nghiệp - Chuẩn Quốc tế PMI ~ 35 PDUs (là điều kiện cần để thi Chứng chỉ Quốc Tế PMP).

Sau khi hoàn thành 12 buổi “Kỹ năng quản lý dự án chuyên nghiệp - Chuẩn Quốc tế PMI”, học viên sẽ được hỗ trợ gói luyện thi lấy chứng chỉ PMP miễn phí trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành khoá học nếu có nhu cầu

Học phí: 

12.500.000 VNĐ/học viên

Giảng viên:

Mr. Nguyễn Đình Long

Huấn luyện thực tế

Cùng với gói Đào tạo trên lớp, Nine Alpha Việt Nam cung cấp gói dịch vụ Huấn luyện thực tế cho các học viên đã tham gia đào tạo. Các huấn luyện viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn áp dụng các kiến thức đã học vào quản lý 1 dự án thực tế, đo lường kết quả và đánh giá thành công của dự án trên các chỉ tiêu đưa ra.

Học phí:

Liên hệ