Thế giới đang thay đổi nhanh hơn với rất nhiều thách thức đối với các nhà lãnh đạo, đòi hỏi các nhà lãnh đạo phải nâng cao năng lực lãnh đạo của mình để dẫn dắt một cách hiệu quả và có trách nhiệm. Tham gia khoá đào tạo kỹ năng quản lý, bạn sẽ tự tin sẵn sàng đối mặt với những thách thức của ngày mai. Chúng tôi cung cấp các khóa đào tạo về kỹ năng quản lý và lãnh đạo bao gồm:

STT

Khóa học

Thời lượng

Học phí

1

Quản trị sự thay đổi

Liên hệ

Liên hệ

2

Kỹ năng lãnh đạo

Liên hệ

Liên hệ

3

Kỹ năng đánh giá

Liên hệ

Liên hệ

4

Kỹ năng phỏng vấn

Liên hệ

Liên hệ

5

Quản lý hiệu quả

Liên hệ

Liên hệ

6

Giải quyết vấn đề và ra quyết định

Liên hệ

Liên hệ

7

Huấn luyện và cố vấn

Liên hệ

Liên hệ

8

Kỹ năng giải quyết xung đột và đàm phán

Liên hệ

Liên hệ